PLA DE PROMOCIÓ INTERNA

La Comissió d’Igualtat de Trànsit Projectes, seguint amb el desenvolupament del Pla d’Igualtat, ha redactat un Pla de promoció interna amb l’objectiu de garantir en tots els processos de promoció vertical i horitzontal:

  • Un procés de comunicació efectiu i equitatiu.
  • Accés obert a tot el personal de l’entitat.
  • Un procés de promoció objectiu amb unes pautes de funcionament predefinides i uns principis i criteris preestablerts.

Pots consultar el Pla:

PLA DE PROMOCIÓ INTERNA