PERMISOS I TRAMITACIONS

A continuació trobareu un document amb tota la informació necessària per a conèixer i realitzar les tramitacions més habituals.

Aquesta eina està destinada a totes les persones treballadores per tal d’orientar i facilitar la gestió de tots aquells processos que requereixen alguna tramitació o sol•licitud a l’entitat. L’objectiu principal és garantir l’accés a la informació a totes tes les persones vinculades a Trànsit Projectes.

Aquesta Guia de Permisos i Tramitacions recull un quadre resum amb informació per a aquelles tramitacions més habituals: permisos, excedències, comunicacions….

GUIA DE PERMISOS I TRAMITACIONS

En aquest link torbareu un model de sol·licitud de permisos:

MODEL DE SOL·LICITUD