NOU ACORD INTERN

La Representació Legal dels Treballadors i la Direcció de Transit Projectes han signat un nou Acord Intern. Com sabeu l’Acord Intern amplia i millora, en molts dels casos, el Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya..

Aquest acord intern regula les relacions laborals dels treballadors i treballadores dins l’empresa Trànsit Projectes S. L., i va entrar en vigor el 15 de desembre del 2010 i el podeu consultar en el següent link:

ACORD INTERN DE TREBALL DE L’EMPRESA TRÀNSIT PROJECTES S.L.