Archivo de la categoría: RRHH

NOU ACORD INTERN

La Representació Legal dels Treballadors i la Direcció de Transit Projectes han signat un nou Acord Intern. Com sabeu l’Acord Intern amplia i millora, en molts dels casos, el Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya..

Aquest acord intern regula les relacions laborals dels treballadors i treballadores dins l’empresa Trànsit Projectes S. L., i va entrar en vigor el 15 de desembre del 2010 i el podeu consultar en el següent link:

ACORD INTERN DE TREBALL DE L’EMPRESA TRÀNSIT PROJECTES S.L.

DOCUMENT DE BENVINGUDA

El Document de Benvinguda és una eina bàsica per garantir un accés igualitari a la informació  i assegurar la Igualtat  d’Oportunitats en el treball.

En aquest document hi trobareu informació sobre l’Entitat i tot allò relacionat amb el vostre lloc de treball. Esperem que resulti una eina d’utilitat.

Consulteu-lo aquí:

DOCUMENT DE BENVINGUDA

PLA DE PROMOCIÓ INTERNA

La Comissió d’Igualtat de Trànsit Projectes, seguint amb el desenvolupament del Pla d’Igualtat, ha redactat un Pla de promoció interna amb l’objectiu de garantir en tots els processos de promoció vertical i horitzontal:

  • Un procés de comunicació efectiu i equitatiu.
  • Accés obert a tot el personal de l’entitat.
  • Un procés de promoció objectiu amb unes pautes de funcionament predefinides i uns principis i criteris preestablerts.

Pots consultar el Pla:

PLA DE PROMOCIÓ INTERNA

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT

Una de les mesures prioritàries del Pla d’Igualtat d’Oportunitats ha estat la realització d’un Protocol de Prevenció de l’Assetjament Sexual, l’Assetjament per Raó de Sexe i l’Assetjament Laboral (mobbing).

Transit Projectes vol manifestar el seu total rebuig a comportaments d’aquesta mena i que actuarà contundenment fron possibles situacions.

Podeu consultar el protocol en el següent link:

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE I L’ASSETJAMENT LABORAL (MOBBING)

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

L’interès de Transit Projectes per aconseguir les millors condicions possibles en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones dintre de la seva organització s’ha concretat en l’elaboració d’un Pla d’Igualtat que ha de servir de full de ruta per desenvolupar totes aquelles mesures necessàries per garantir la Igualtat d’Oprotunitats entre totes les persones treballadores.

L’objectiu perseguit és assolir un conjunt de conclusions que portin a l’establiment de les mesures més adequades per millorar en matèria de Igualtat d’Oportunitats, afavorint d’aquesta manera el conjunt de l’Entitat.

Transit Projectes entén el Pla de Igualtat com un procés continuat en el temps en el que necessàriament han d’intervenir tots el agents socials implicats: Direcció, treballadors (i la seva Representació Legal de manera especial), i tercers implicats, tant usuaris com clients o proveïdors.

Consulteu el Pla:

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE TRANSIT PROJECTES