NOU ACORD INTERN

La Representació Legal dels Treballadors i la Direcció de Transit Projectes han signat un nou Acord Intern. Com sabeu l’Acord Intern amplia i millora, en molts dels casos, el Conveni col·lectiu de treball per al sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya..

Aquest acord intern regula les relacions laborals dels treballadors i treballadores dins l’empresa Trànsit Projectes S. L., i va entrar en vigor el 15 de desembre del 2010 i el podeu consultar en el següent link:

ACORD INTERN DE TREBALL DE L’EMPRESA TRÀNSIT PROJECTES S.L.

PERMISOS I TRAMITACIONS

A continuació trobareu un document amb tota la informació necessària per a conèixer i realitzar les tramitacions més habituals.

Aquesta eina està destinada a totes les persones treballadores per tal d’orientar i facilitar la gestió de tots aquells processos que requereixen alguna tramitació o sol•licitud a l’entitat. L’objectiu principal és garantir l’accés a la informació a totes tes les persones vinculades a Trànsit Projectes.

Aquesta Guia de Permisos i Tramitacions recull un quadre resum amb informació per a aquelles tramitacions més habituals: permisos, excedències, comunicacions….

GUIA DE PERMISOS I TRAMITACIONS

En aquest link torbareu un model de sol·licitud de permisos:

MODEL DE SOL·LICITUD

DOCUMENT DE BENVINGUDA

El Document de Benvinguda és una eina bàsica per garantir un accés igualitari a la informació  i assegurar la Igualtat  d’Oportunitats en el treball.

En aquest document hi trobareu informació sobre l’Entitat i tot allò relacionat amb el vostre lloc de treball. Esperem que resulti una eina d’utilitat.

Consulteu-lo aquí:

DOCUMENT DE BENVINGUDA

PLA DE PROMOCIÓ INTERNA

La Comissió d’Igualtat de Trànsit Projectes, seguint amb el desenvolupament del Pla d’Igualtat, ha redactat un Pla de promoció interna amb l’objectiu de garantir en tots els processos de promoció vertical i horitzontal:

  • Un procés de comunicació efectiu i equitatiu.
  • Accés obert a tot el personal de l’entitat.
  • Un procés de promoció objectiu amb unes pautes de funcionament predefinides i uns principis i criteris preestablerts.

Pots consultar el Pla:

PLA DE PROMOCIÓ INTERNA

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT

Una de les mesures prioritàries del Pla d’Igualtat d’Oportunitats ha estat la realització d’un Protocol de Prevenció de l’Assetjament Sexual, l’Assetjament per Raó de Sexe i l’Assetjament Laboral (mobbing).

Transit Projectes vol manifestar el seu total rebuig a comportaments d’aquesta mena i que actuarà contundenment fron possibles situacions.

Podeu consultar el protocol en el següent link:

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL, L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE I L’ASSETJAMENT LABORAL (MOBBING)

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

L’interès de Transit Projectes per aconseguir les millors condicions possibles en matèria d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones dintre de la seva organització s’ha concretat en l’elaboració d’un Pla d’Igualtat que ha de servir de full de ruta per desenvolupar totes aquelles mesures necessàries per garantir la Igualtat d’Oprotunitats entre totes les persones treballadores.

L’objectiu perseguit és assolir un conjunt de conclusions que portin a l’establiment de les mesures més adequades per millorar en matèria de Igualtat d’Oportunitats, afavorint d’aquesta manera el conjunt de l’Entitat.

Transit Projectes entén el Pla de Igualtat com un procés continuat en el temps en el que necessàriament han d’intervenir tots el agents socials implicats: Direcció, treballadors (i la seva Representació Legal de manera especial), i tercers implicats, tant usuaris com clients o proveïdors.

Consulteu el Pla:

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE TRANSIT PROJECTES

RdPD Reglamento de Protección de Datos

CatalàEspañolEnglish

Responsable del fitxer: TRÀNSIT PROJECTES NIF: B59489351. ADREÇA POSTAL: Avda. Fabregada, 22 planta 3 08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona TELÈFON: 933194750. CORREU ELECTRÒNIC: info@transit.es

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir el servei sol·licitat.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació o els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a TRÀNSIT PROJECTES SL estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable del fichero: TRÀNSIT PROJECTES NIF: B59489351. DIRECCIÓN POSTAL: Avda. Fabregada, 22 planta 3 08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona TELÉFONO: 933194750. CORREO ELECTRÓNICO: info@transit.es

En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.

Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal.

Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en TRÀNSIT PROJECTES SL estamos tratando sus datos personales, por tanto, tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

File manager: TRÀNSIT PROJECTES NIF: B59489351. MAILING ADDRESS: Avda. Fabregada, 22 planta 3 08907 L`Hospitalet de Llobregat – Barcelona TELEPHONE: 933194750. EMAIL: info@transit.es

On behalf of the company, we treat the information you provide us, in order to provide the requested service.The data provided will be kept as long as the relationship is maintained or during the years necessary to fulfill with the legal obligations.
The data will not be transferred to third parties except in cases where there is a legal obligation.
You have the right to obtain confirmation on whether TRÀNSIT PROJECTES SL is treating your personal data, therefore, you have the right to access your personal data, correct inaccurate data or request its deletion when the data is no longer necessary.

BENVINGUTS A LA NOVA INTRANET DE TRANSIT PROJECTES

Posem en marxa aquest espai amb la vocació d’oferir una informació dinàmica que permeti a totes les persones treballadores conèixer el dia a dia de la nostra entitat, així com els  mecanismes interns per agilitzar totes aquelles tramitacions que es derivin de la nostra relació.

Esperem que resulti un espai d’utilitat i estem oberts a les vostres aportacions.